NGUYỄN HỒNG KHẢI – CVTV BĐS DKRA RIGEL

Với 3 năm kinh nghiệm làm việc tại DKRA Việt nam và DKRA Rigel, tôi tin rằng sẽ mang đến những giá trị đầu tư bền vững đến với quý…

Chức năng bình luận bị tắt ở NGUYỄN HỒNG KHẢI – CVTV BĐS DKRA RIGEL